Velkommen til Peters Hegn

Hvad er Peters Hegn?

Firmet, der har eksisteret siden 1992, er en entreprenørvirksomhed, der beskæftiger sig med skovbrugsrelaterede opgaver. Hovedvægten ligger på savværksdrift, opsætning af skovhegn samt juletræs- og pyntegrøntsproduktion. Desuden udlejes et sommerhus beliggende på Omø.

Hvem er vi?

Skovfoged Peter Munk Truelsen ejer firmaet og leder de daglige opgaver. Han er uddannet skovarbejder i 1992, samt uddannet skov- og landskabsingeniør i 1996.